جامعه یادگاران دفاع مقدس و ایثارگران

هر آنچه داریم به برکت جان فشانی‌ها، فداکاری‌ها و روحیه شهادت طلبانه ایثارگران است.

(مقام معظم رهبری)